HOIC (High Orbit Ion Cannon)

„Паяжината“
Post Reply
User avatar
daydreamer
Site Admin
Site Admin
Posts: 86
Joined: 26 Jul 2017, 15:57
Location: Млечен Път
Age: 25
Gender:
Contact:

HOIC (High Orbit Ion Cannon)

Post by daydreamer » 07 Aug 2017, 12:11

ImageImageImage
 1. История
  HOIC (акроним на High Orbit Ion Canon) Програмата е разработена от анонимни членове на групата (първоначалално разработката е на Praetox Technologies), ситуирани в 4chan.org.
  С какво HOIC е по-добра от LOIC
  По-добре е да се използва HOIC, тъй като той е по-нова версия на инструмента и върши по-добра работа. Какво всъщност прави HOIC:
  Високоскоростен многонишков HTTP флууд
  Едновременно атакува до 256 сайта
  Възможност за добавяне на скриптове срещи защитни мерки от DoS атаки
  Удобен интерфейс
  Може да работи и под Linux и Mac OS с леки фиксове
  Може да изберете колко атаки да провеждате паралелно
  Имате три нива на интензивност на атаката Low(Ниска), Medium(Средна) и High(висока)
  Макар LOIC да е писан на C#, HOIC е създаден на Visual Basic т.е. ако знаете този език за програмиране или посредством справка в help-a можете да модифицирате своя инструмент
  HOIC е разработена така че човек с елементарни компютърни познания да работи с нея без особени затруднения.
 2. Настройка
  • Избиране на цел
   За да изберем цел цъкаме на бутона + който се намира долния десен ъгъл.
   След това ни се отваря прозорец за настройка
   Първо трябва да напишем кой сайт или IP да се атакува като ако атакувам сайт URL-a трябва да изглежда така : http://www.example.com
   След това трябва да настроим силата на атаката :
   Low - ~2 заявки за секунда за всеки (Thread)
   Medium - ~4 заявки за секунда за всеки (Thread)
   High ~8 заявки за секунда за всеки (Thread)
   Накрая трябва да настроим "усилвателя"(booster) това са специални скриптове които дефинират динамичните заявки.За всеки сайт се прави собствен усилвател.Ако за определен сайт няма усилвател може полето да се остави празно или се използва GenericBoost.hoic.Важно е да се отбележи че усливателя трябва да е с разширение .hoic ако е с друго програмата няма да го разпознае.Друго което трябва да се отбележи е че .hoic файла трябва да се намира в директорията на програмата.
  Като сме приключили с настройката за атаката прозореца ще изглежда така
  Сега го добавяма чрез бутона Аdd и виждаме че се появява отново началния екран , но този път програмиран и готов за атака.
  Преди да започне атаката трябва да настроим програмата колко потребителя (виртуални) да атакуват сървъра.
  Важно е да се отбележи че ако не знаете до колко потребителя вашата машина може да издържи можете да оставите с само 1.За да има по-висока ефективност можем да изберем повече.Когато избираме повече ВП(Вортуални потребителя) програмата маркира числото в червено.
  Това означава че програмата/компютъра няма да издържат и програмата ще крашне за това е важно да не прекаляваме.След като сме направили всичко следва начало на атаката.Цъкаме в/у FIRE TEH LAZER и атаката започва.
  Полето Output показва колко MB са изпратени към сървъра.
  Ако всичко е настроено както трябва програмата ще изглежда така
HOIC DOCUMENTATION FOR HACKERSShow
OK!

So BASICALLY

HOIC is pretty useless
UNLESS it is used incombination with "BOOSTERS", AKA "SCRIPTS"/BOOST PACKS / BOOM BOOM POWER
These boosters come in the form of .HOIC scripts.


hoic scripts are very simple and follow VB6 mixed with vb.net syntax although slightly altered
here are the functions and globals that relate the HOIC:

booster -> This is a global variable that contains the contents of the current script (string)
Headers -> This is a global variable that is an array of strings, and will be used to form headers in requests sent to the target URL. To add a header, simply do something like this:
Headers.Append("User-Agent: penis") or Headers.Append("User-Agent: penis x" + CStr(powerFactor)

lbIndex -> Index into list box (cant really be used outside of the program, useless to developers)
PostBuffer -> String buffer containig post paramets, ie PostBuffer = "lol=2&lolxd=5"
powerFactor -> Integer from 0-2, 0 being low, 1 being medium , 2 being high
totalbytessent -> a count of the number of bytes sent to the target already (presistent across each attack)
URL -> url to attack
UsePost -> boolean, true = uses post, otherwise itll use get
DUTCH FREEDOMShow
Brothers

one of our aids has been arrested and detained for merely using the loic
we must show them that this is a mistake

INSTRUCTIONZ:
1. open HOIC

2. click the "+" symbol underneath "TARGETS" ont he far right side.

3. type in http://www.om.nl/ , this is the website of the prosecutors

4. You may slide the power bar from low, medium or high. (CLICK AND DRAG TO ACHIEVE MEDIUM, I know it is difficult sometimes but Windows controls are homo)

5. Click on the box underneath booster, and select "DutchFreedom.hoic"

**This file boosts the output of your HOIC with attacks specifically targeted at the destination website. I encourage experienced users to modify the strings contained within this file to make each attack unique!

6. Click add

7. Locate "Threads", click on the left arrow and right arrow to adjust the number of threads.
a thread makes the attack more powerful, but may lag your system. you should only use 1 thread per CPU at most for optimal performance, although a much lower setting is recommended, such as 2 or 1.

8. now that you are ready to attack, click FIRE TEH LAZER.

9. Your HOIC is now active.... notice that while it is active, it might appear to have crashed if you click upon the application. if this occurs, you may regain control of the application by clicking on FIRE TEH LAZER!. if this does nothing, open task manager, then try again. ultimately, there is nothing wrong with leaving the process open with the additional dialog that informs you that it has crashed as this is incorrect. the program is working aggressively in the background. if you wish to terminate it and it has deadlocked, use taskmanager (CTRL+ALT+DEL -> Processes -> Select hoic.exe, and click End Process)

good luck
may the force be with u
Hoic.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
0 x
Image

Post Reply